Marine Fishes / Anthias collections

Mirolabrichthys Evansi
Yellow Goldie
103001
Mirolabrichthys Evansi
Mirolabrichthys / Pseudoanthis Tuka
Purple Queen - Male
103002
Mirolabrichthys / Pseudoanthis Tuka
Mirolabrichthys / Pseudoanthis Tuka
Purple Queen - Female
103003
Mirolabrichthys / Pseudoanthis Tuka
Pseudanthias dispar
Redfin anthias
103004
Pseudanthias dispar
Pseudanthias Huchti
Sea Goldie
103005
Pseudanthias Huchti
Pseudanthias Kashiwae
Green Anthias
103006
Pseudanthias Kashiwae
Pseudanthias Lori
Tiger Queen Anthias
103007
Pseudanthias Lori
Pseudanthias Luzonensis
Philliphine Fairy Basslet
103008
Pseudanthias Luzonensis
Pseudanthias Sp
Asst Anthias
103009
Pseudanthias Sp
Pseudanthias Squamipinnis - Female
Lyretail Anthias - Female
103010
Pseudanthias Squamipinnis - Female
Pseudanthias Truncatus / Taira
Truncate Fairy Basslet
103011
Pseudanthias Truncatus / Taira
Pseudonthias Pleurotania
Squarespot Artias
103012
Pseudonthias Pleurotania
Pseudonthias Pleurotania Famale
Squarespot Artias (Female)
103013
Pseudonthias Pleurotania Famale
Psuedanthias Squamipinis Male)
Jewel Anthias (Male)
103014
Psuedanthias Squamipinis Male)